Balkanların kader çizgisindeki-Coğrafya...

Balkanların kader çizgisindeki-Coğrafya...

4850 kez görüntülenmiştir.

Yazar Necla Dursun ‘un “Roman ve Coğrafya – Edebiyat ile Balkanları Okumak” Adlı Kitabı Okur Kitaplığı tarafından yayınlandı

Yazar Necla Dursun şehir, şehirleşme, şehirli, kültür, mekân, insan, gündelik yaşam estetiği gibi konularda araştırma yaparak kaleme aldığı yazılarıyla; Uluslararası Kent Akademisi, Şehir ve Kültür, Yedi İklim, Patika, Kitaphaber, İdarecinin Sesi, Kosova’da yayımlanan Türkçem, Kuzey Makedonya’da yayımlanan Köprü dergilerinde, kitaphaber.com.tr web sitesinde ve IKSV-İstanbul Kültür Sanat Vakfı www.kültürhatti.org sitesinde yayımlandı. www.yazarportal.com haber sitesindeki “Hayata Dair” isimli köşesinde yazılarını yayımlamaya devam ediyor. www.kitaphaber.com.tr’nin sinema bölümü editörlüğünü ve Kitaphaber Dergisi Yayın Kurulu üyeliğini sürdürmekte, İstanbul’da yaşamaktadır.

1976 yılında Sakarya’da doğan yazar, eğitim hayatına aynı şehirde devam etmiş, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı’nda “Kuzguncuk Semt Tarihini İnsandan Okumak; Bir Seçki ile Şahsiyetler” adlı teziyle tamamlamıştır.

Yazarın Anlatımıyla “Roman ve Coğrafya”

Balkanlar coğrafyasının, dilinin, tarihinin, yemeklerinin, eğlencelerinin, giyim kuşamıyla gelenek göreneklerinin anlatıldığı kitaplar ilgi alanıma girmektedir. Bu ilgimin nedeni, atalarımın göçtüğü Kuzey Makedonya’nın Debre Kazasına bağlı Kocacik Köyü ve diğer Balkan ülkelerine yaptığım seyahatler, eş dost akraba sohbetleri, Balkan yazarlarına ait okuduklarım, izlediğim filmler, dinlediğim ezgilerdir. Bu birikim ışığında bir kitap yazmak istedim. Roman Ve Coğrafya ‘yı yazarken Balkanlar’ın (diğer adıyla “Rumeli”nin) gözyaşı dolu geçmişini, verimli tabiatını, sahip olduğu zenginlikleri ve bir zamanlar vatan toprağı olduğunu bir an olsun unutmadım.

İvo Andriç ve Kim Mehmeti ‘ye ait değerlendirdiğim eserlerdeki metinleri gruplandırırken coğrafi süreklilik, iklimsel özellikler, anlatımdaki peyzaj, coğrafyanın insana etkisi, gündelik hayat, ticaret, coğrafyada yaşam süren yabancılar, sanat ve inançları dikkate aldım. Bir anlamda Balkanlar’da yaşamanın kaderini sunmayı hedefledim. Elbette ki yazılanlar; üzerinde konuşmaya, münazaraya ve eleştiriye açıktır. Bununla birlikte ortaya koyduğum bu çalışma ne tam akademik bir metindir ne de akademik disiplinden uzaktır. İçeriğindeki sıralama; literatür çalışması akabinde elde edilen verilerle incelenen eserlerin okunup değerlendirilmesi, yapılan görüşmeler ve mülakatlarla birlikte Balkanlar’a yaptığım seyahatlerimdeki gözlemlerimin harmanından oluşmaktadır.

Rahmetli babamın Balkanlar hakkındaki bilgi ve birikiminden istifade etmiş olduğumdan, yorgunluk hissettiğim her an bana güç veren faktör olmakla birlikte çalışmamın ilk satırlarını yazıya dökme başlangıcım vefatının 3. yıl dönümü günü gerçekleştiğinden kitabımı babama ithaf ediyorum.

Bu çalışmanın amacı: İvo Andriç ve Kim Mehmeti ‘nin Balkanlar konulu dört eserde anlatılan coğrafya ve etkilerinin kurgusunu yorumlamak, işlevlerini çözümlemek ve bazı sonuçlara ulaşmaktır. Edebiyat-coğrafya ilişkisi hakkında genel bilgilerden özet vererek Balkan edebiyatındaki coğrafyanın gündelik yaşam pratiklerine ve algıya dair kapsadığı alan ile verdiği mesajların belirlenmesi amaçlanmıştır.   

Bu çalışmanın kapsamı: Tarih aralığı ve sınırı olmaksızın okunan dört edebî eserdeki coğrafik çerçevedir. Bu çerçeve içindeki incelemede esas olan, roman ve öykülerde coğrafyanın işlevinin oluşturduğu duygusal ve fiziksel şartların görülmeye ve gösterilmeye çalışılmasıdır.

Bu çalışmanın sınıflandırılması: Çalışmada ele alınan eserler yapısal ve edebî bakımdan bir sınıflandırmaya tabi tutulmamıştır. Ele alınan konuya sadık kalınarak yazar ve konu bazında tasnif yapılmıştır.

Bu çalışmanın tematik incelemesi: İncelemeye adını veren temanın yani romanlardaki coğrafyanın, Balkan coğrafyası ekseninde incelenmesi amaçlanırken romanlarda yer alan mekânlar, karakterler, olaylar üzerinden tahlil yapılmaya çalışılarak tema oluşturulmuştur.

Bu çalışmada yer alan eserlerin tanıtımı: İvo Andriç ve Kim Mehmeti ‘nin Balkanlar konulu dört eserinin tanıtımının verildiği bölümlerde tam bir özet ya da olaylar dizinine yer verilmeyerek sadece hedeflenen konuyla bağlantılı olan bölümler alıntılanarak incelemeye, tasnife ve çözümlemeye tabi tutulmuştur.

ETİKETLER :

ÖNERİLEN HABERLER

PENTİ İÇ GİYİM POLİSAN TV PLUS DOĞUŞ ÇAY Selçuki Limon Kolonyası
POLİSAN CHAKRA ALIŞ GİDİŞ